Archiwum rodziny Nowowiejskich

Wyświetlam 1-400 z 586 wyników - strona 1 2
Program koncertu pieśni organizowanego przez Wiesławę Cichowicz przy akompaniamencie Feliksa Nowowiejskiego w Sali Amarantowej Poznańskiej Kolei Elektrycznej (Dom Tramwajarza) 01.03.1931
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego w Brukseli, w repertuarze m.in. utwory Feliksa Nowowiejskiego 14.01.1970–15.01.1970
Poczty sztandarowe środowisk śpiewaczych biorące udział w uroczystościach pogrzebowych Feliksa Nowowiejskiego, w tle ruiny Odwachu oraz Nowego Ratusza 22.01.1946
Kondukt pogrzebowy z trumną z ciałem Feliksa Nowowiejskiego na tle zniszczonej wschodniej pierzei Starego Rynku, w głębi wylot ul. Żydowskiej 22.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez przedstawicieli Związku Rewizyjnego z Krakowa do syna Feliksa Nowowiejskiego Adama z powodu śmierci ojca 28.01.1946
Reprodukcja karty pocztowej przedstawiającej Feliksa Nowowiejskiego (z prawej) i księdza Lorenzo Perosiego (z lewej) w Rzymie w 1903 roku z dedykacją Nowowiejskiego dla Józefa Samelczuka (?) z 1936 roku 1936
Karta pocztowa przedstawiająca Feliksa Nowowiejskiego (z prawej) i ks. Lorenzo Perosiego (z lewej) w Rzymie w 1904 roku z dedykacją Nowowiejskiego dla Stanisława Siedlewskiego, "dzielnego organizatora na polu muzyki kościelnej" 10.09.1929–12.09.1929
Reprodukcja pocztówki z korespondencją Feliksa Nowowiejskiego z rodziną Ziemieckich z motywem Mazurka Dąbrowskiego i rysunkiem Walerego Eljasza Radzikowskiego 27.06.1905
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez Zarząd Bratniej Pomocy Stowarzyszenie Studentek i Studentów Akademii Handlowej w Poznaniu po śmierci kompozytora 21.01.1946
Trumna z ciałem Feliksa Nowowiejskiego w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła pw. św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha 1996–2015
Obiekt złożony
Hymn pośmiertny ku uczczeniu Feliksa Nowowiejskiego podarowany prof. Marii Szrajberównie przez autorkę Wandę Wojciechowską 04.04.1946
Trumna z ciałem Feliksa Nowowiejskiego w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła pw. św. Wojciecha na Wzgórzu św. Wojciecha 1996
Odwrocie fotografii przedstawiającej malarza Alfreda Lenicę, przyjaciela rodziny Nowowiejskich na tle swojego obrazu przedstawiającego pejzaż Bułgarii 1945–1977
Feliks Nowowiejski (drugi z lewej) z synem Kazimierzem (pierwszy z prawej) w towarzystwie prof. Tadeusza Vetulaniego na wycieczce w Białowieży 21.09.1937
Dedykacja prof. Tadeusza Vetulaniego na odwrociu fotografii przedstawiającej Feliksa Nowowiejskiego z synem Kazimierzem na wycieczce w Puszczy Białowieskiej 21.09.1937
Odwrocie fotografii przedstawiającej Feliksa Nowowiejskiego i ks. Bronisława Gładysza prezesa Związku Chórów Kościelnych miasta Poznania 02.01.1928
Odwrocie fotografii przedstawiającej śpiewaczkę Marię Hendrich z dedykacją dla Feliksa Nowowiejskiego i podziękowaniem za współpracę przy operze "Legenda Bałtyku" 07.1939
Odwrocie fotografii przedstawiającej Feliksa Nowowiejskiego z żoną Elżbietą i synami: Feliksem Marią, Kazimierzem, Adamem i Janem Bogusławem 1936
Odwrocie fotografii przedstawiającej portret Feliksa Nowowiejskiego namalowany w Krakowie w 1942 r. przez poznańskiego artystę malarza Edmunda Szyftera
Wycinek prasowy z fotografią przedstawiającą Feliksa Nowowiejskiego w towarzystwie wykonawców koncertu w muszli koncertowej w Gdyni
Telegram kondolencyjny przesłany przez Koło Śpiewacze im. Feliksa Nowowiejskiego w Zaborowie rodzinie Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 21.01.1946
Fotografia portretu Feliksa Nowowiejskiego autorstwa Józefa Męcina-Krzesza znajdującego się w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Feliks Nowowiejski z orkiestrą leśników przed Domem Myśliwskim (obecnie nieistniejącym) Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży 1937–1939
Telegram kondolencyjny przesłany przez Chór Kościelny pod opieką św. Cecylii w Środzie do wicewojewody poznańskiego Feliksa Widy-Wirskiego z powodu śmierci Feliksa Nowowiejskiego 22.01.1946
Feliks Nowowiejski (z lewej) w towarzystwie Stefana Profica, organisty kościoła Mariackiego i dyrygenta męskiego chóru "Hasło" w Krakowie 1930–1939
Feliks Nowowiejski z synami Feliksem Marią (z lewej) i Kazimierzem w czasie Świąt Bożego Narodzenia w domu przy al. Wielkopolskiej 1945–1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez Adama Ciechańskiego, kontrabasistę, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu 29.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez Radę Zakładową Drukarni św. Wojciecha po śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez pracowników Drukarni i Księgarni św. Wojciecha po śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi synowi Feliksa Nowowiejskiego, Feliksowi Marii, przez poznańską redakcję "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" po śmierci kompozytora 18.01.1946
Kondolencje przesłane synowi Feliksa Nowowiejskiego, Feliksowi Marii, przez poznańską redakcję "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" po śmierci kompozytora 18.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez władze koła naukowego poznańskiej Akademii Handlowej po śmierci kompozytora 21.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez dyrektora Państwowej Szkoły Umuzykalnienia w Poznaniu Tadeusza Nowakowskiego po śmierci kompozytora 19.01.1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez dyrektora Państwowej Szkoły Umuzykalnienia w Poznaniu Tadeusza Nowakowskiego po śmierci kompozytora 19.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez kierownika oddziału Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej w Poznaniu po śmierci kompozytora 21.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez kierownika oddziału Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej w Poznaniu po śmierci kompozytora 21.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez dyrektora Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Poznaniu Wacława Lewandowskiego po śmierci kompozytora 18.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez rektora Państwowego Konserwatorium Muzycznego (obecną Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego) w Poznaniu Zdzisława Jahnke po śmierci kompozytora 18.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez rektora Państwowego Konserwatorium Muzycznego (obecną Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego) w Poznaniu Zdzisława Jahnke po śmierci kompozytora 18.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez rektora Akademii Handlowej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu Józefa Górskiego po śmierci kompozytora 21.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez rektora Akademii Handlowej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu Józefa Górskiego po śmierci kompozytora 21.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez rektora Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Stefana Dąbrowskiego po śmierci kompozytora 23.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez dyrekcję i pracowników poznańskiego oddziału Polskiego Radia po śmierci kompozytora 21.01.1946
Kartka okolicznościowa z kondolencjami przesłanymi rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego Okręgu Poznańskiego po śmierci kompozytora 22.01.1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez przedstawicieli sekcji litografów, chemiografów i pokrewnych zawodów przy Związku Zawodowym Pracowników Przemysłu Poligraficznego Okręgu Poznańskiego po śmierci kompozytora 22.01.1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez redaktora Polskiej Agencji Prasowej Andrzeja Stanisławskiego po śmierci kompozytora 20.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez szamotulskiego starostę powiatowego J. Scholla i przewodniczącego szamotulskiej Powiatowej Rady Narodowej L. Szuflaka po śmierci kompozytora 22.01.1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez szamotulskiego starostę powiatowego J. Scholla i przewodniczącego szamotulskiej Powiatowej Rady Narodowej L. Szuflaka po śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez wojewodę poznańskiego Feliksa Widy-Wirskiego po śmierci kompozytora 19.01.1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez kierowniczkę referatu prasowego Zarządu Miejskiego stołecznego miasta Poznania Włodzimierę Jarochowską po śmierci kompozytora 19.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego stołecznego miasta Poznania prof. Zygmunta Lisickiego po śmierci kompozytora 18.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego stołecznego miasta Poznania prof. Zygmunta Lisickiego po śmierci kompozytora 18.01.1946
Kondolencje przesłane rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego po śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi rodzinie Feliksa Nowowiejskiego przez członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego po śmierci kompozytora 22.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany żonie Feliksa Nowowiejskiego przez rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie prof. Zbigniewa Drzewieckiego z powodu śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego oraz synom przez Romana Dreżepolskiego w imieniu Chóru Męskiego "Echo" po śmierci kompozytora 22.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego oraz synom przez Romana Dreżepolskiego w imieniu Chóru Męskiego "Echo" po śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez Zarząd Chóru Kościelnego pw. św. Stanisława I. W. Papieża w Poznaniu Jeżycach po śmierci kompozytora 23.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez Zarząd Chóru Kościelnego pw. św. Stanisława I. W. Papieża w Poznaniu Jeżycach po śmierci kompozytora 23.01.1946
Koperta z kondolencjami oraz listem przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez nauczyciela z Wrocławia Franciszka Podlaka po śmierci kompozytora 24.01.1946
Odwrocie koperty z kondolencjami oraz listem przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez nauczyciela z Wrocławia Franciszka Podlaka po śmierci kompozytora 24.01.1946
Koperta z listem przesłanym synowi Feliksa Nowowiejskiego przez dyrygenta i organistę kościoła w Inowrocławiu Jana Gałdyńskiego po śmierci kompozytora 30.01.1946
Koperta z listem przesłanym synowi Feliksa Nowowiejskiego przez dyrygenta i organistę kościoła w Inowrocławiu Jana Gałdyńskiego po śmierci kompozytora 30.01.1946
List przesłany synowi Feliksa Nowowiejskiego przez dyrygenta i organistę kościoła w Inowrocławiu Jana Gałdyńskiego po śmierci kompozytora 30.01.1946
List przesłany synowi Feliksa Nowowiejskiego przez dyrygenta i organistę kościoła w Inowrocławiu Jana Gałdyńskiego po śmierci kompozytora 30.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez prof. Stanisława Wiechowicza z Krakowa po śmierci kompozytora 24.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez prof. Zbigniewa Drzewieckiego z Krakowa po śmierci kompozytora 23.01.1946
Odwrocie koperty z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez prof. Zbigniewa Drzewieckiego z Krakowa po śmierci kompozytora 23.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez attaché kulturalnego polskiego konsulatu w Nowym Jorku Tadeusza Kasserna po śmierci kompozytora 20.02.1946
Odwrocie koperty z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez attaché kulturalnego polskiego konsulatu w Nowym Jorku Tadeusza Kasserna po śmierci kompozytora 20.02.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez attaché kulturalnego polskiego konsulatu w Nowym Jorku Tadeusza Kasserna po śmierci kompozytora 20.02.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez attaché kulturalnego polskiego konsulatu w Nowym Jorku Tadeusza Kasserna po śmierci kompozytora 20.02.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez zarząd b. Solidacyjnego Chóru z Krakowa po śmierci kompozytora 22.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez zarząd Chóru Kościelnego pw. św. Wojciecha w Rawiczu po śmierci kompozytora 01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez zarząd Chóru Kościelnego pw. św. Wojciecha w Rawiczu po śmierci kompozytora 01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez prezesa zarządu Męskiego Chóru Serafickiego przy kościele oo. Franciszkanów w Poznaniu K. Żmudzińskiego po śmierci kompozytora 21.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez prezesa zarządu Męskiego Chóru Serafickiego przy kościele oo. Franciszkanów w Poznaniu K. Żmudzińskiego po śmierci kompozytora 21.01.1946
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez Ignacego Kaczmarka, dyrektora Urzędu Pomiarów Stołecznego Miasta Poznania oraz prezesa chóru "Harmonia" po śmierci kompozytora 1946
Wizytówka z odręcznie napisanymi kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego przez Ignacego Kaczmarka, dyrektora Urzędu Pomiarów Stołecznego Miasta Poznania oraz prezesa chóru "Harmonia" po śmierci kompozytora 1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez Koło Śpiewacze im. Feliksa Nowowiejskiego w Trzemesznie rodzinie Nowowiejskich z powodu śmierci kompozytora 21.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez członków Koła Śpiewaczego "Rota" w Chorzowie do żony Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 22.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez dyrektora Państwowej Filharmonii w Krakowie Jana Maklakiewicza do rodziny Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 23.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez rodzinę Ogorzalskich i Trybulców z Krakowa do żony Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 23.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez Arnolda Rezlera w imieniu Związku Zawodowego Muzyków Okręgu Pomorskiego do żony Feliksa Nowowiejskiego po śmierci kompozytora 19.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez Anielę Szlemińską i rodzinę Zarembów z Krakowa do syna Feliksa Nowowiejskiego Kazimierza z powodu śmierci kompozytora 20.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez rodzinę Śliwińskich i Januszewskich z Krakowa do rodziny Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 23.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez redaktora Teodora Śmiełowskiego z Poznania do rodziny Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 21.01.1946
Telegram kondolencyjny przesłany przez Towarzystwo Śpiewackie "Hasło" z Krakowa do rodziny Feliksa Nowowiejskiego z powodu śmierci kompozytora 23.01.1946
Pismo prezesa zarządu Poznańsko-Pomorskiego Koła Związku Kompozytorów Polskich do Feliksa Nowowiejskiego informujące kompozytora o mianowaniu go Prezesem Honorowym Koła 20.12.1945
Program koncertu symfonicznego poświęconego twórczości kompozytorów wielkopolskich, m.in. Feliksa Nowowiejskiego, w auli Uniwersytetu Poznańskiego 02.06.1947
Obiekt złożony
Program XXIII koncertu symfonicznego z fragmentem opery "Legenda Bałtyku" Feliksa Nowowiejskiego zorganizowanego przez Pomorską Orkiestrę Symfoniczną w sezonie 1950-51 20.04.1951–21.04.1951
Program koncertu symfonicznego zorganizowanego w Auli Uniwersytetu Poznańskiego, w repertuarze m.in kantata Feliksa Nowowiejskiego "Ojczyzna" 08.05.1951
Program koncertu symfonicznego zorganizowanego w Auli Uniwersytetu Poznańskiego, w repertuarze m.in kantata Feliksa Nowowiejskiego "Ojczyzna" 08.05.1951
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego w Auli Uniwersytetu Poznańskiego, w repertuarze m.in. arie z opery "Legenda Bałtyku" Feliksa Nowowiejskiego 22.05.1953–23.05.1953
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego w Auli Uniwersytetu Poznańskiego, w repertuarze m.in. symfonia na motywach murzyńskich Feliksa Nowowiejskiego 22.01.1954–24.01.1954
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego zorganizowanego przez Państwową Filharmonię w Lublinie, w repertuarze m.in. uwertura do opery "Legenda Bałtyku" Feliksa Nowowiejskiego 02.04.1954–04.04.1954
Obiekt złożony
Program II Festiwalu Muzyki Polskiej w Auli Uniwersytetu Poznańskiego, w repertuarze m.in. "Hasło", "W polu ogródeczek", "Na ściernisku" i "Ojczyzna" Feliksa Nowowiejskiego 20.03.1955
Program koncertu poświęconego twórczości Feliksa Nowowiejskiego zorganizowanego przez Państwową Wyższa Szkołę Muzyczną w Poznaniu w 15. rocznicę śmierci kompozytora 13.03.1961
Program koncertu poświęconego twórczości Feliksa Nowowiejskiego zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Poznaniu w 15. rocznicę śmierci kompozytora 13.03.1961
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego w Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w repertuarze m.in. uwertura do opery "Legenda Bałtyku" Feliksa Nowowiejskiego 26.05.1961–27.05.1961
Program koncertu z utworami Feliksa Nowowiejskiego z okazji jubileuszu 50-lecia chóru męskiego "Arion" działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Poznaniu 14.01.1962
Program koncertu z utworami Feliksa Nowowiejskiego z okazji jubileuszu 50-lecia chóru męskiego "Arion" działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Poznaniu 14.01.1962
Program koncertu z utworami Feliksa Nowowiejskiego z okazji jubileuszu 50-lecia chóru męskiego "Arion" działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Poznaniu 14.01.1962
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego z okazji 17. rocznicy wyzwolenia Poznania, w repertuarze m.in. uwertura do opery "Legenda Bałtyku" Feliksa Nowowiejskiego 23.02.1962–24.02.1962
Program koncertu poezji i pieśni tysiąclecia w Auli Uniwersyteckiej, w repertuarze m.in. "Gniezno" i "Testament Bolesława Chrobrego" Feliksa Nowowiejskiego 15.04.1962
Program koncertu poezji i pieśni tysiąclecia w Auli Uniwersyteckiej, w repertuarze m.in. "Gniezno" i "Testament Bolesława Chrobrego" Feliksa Nowowiejskiego 15.04.1962
Zaproszenie na koncert "Godzina muzyki Feliksa Nowowiejskiego" zorganizowany w ramach obchodów 20-lecia PRL i Tysiąclecia Państwa Polskiego 19.03.1964
Zaproszenie na koncert "Godzina muzyki Feliksa Nowowiejskiego" zorganizowany w ramach obchodów 20-lecia PRL i Tysiąclecia Państwa Polskiego 19.03.1964
Obiekt złożony
Program koncertu symfonicznego w Filharmonii Poznańskiej, w repertuarze m.in. II symfonia "Praca i rytm" Feliksa Nowowiejskiego 10.04.1964–12.04.1964
Obiekt złożony
Program koncertu z muzyką Feliksa Nowowiejskiego zorganizowanego w Sali Kopernika Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie 30.08.1965
Obiekt złożony
Zaproszenie na "Quo vadis?" Feliksa Nowowiejskiego w Operze poznańskiej z okazji 20. rocznicy śmierci kompozytora i obchodów roku sienkiewiczowskiego 19.02.1966
Obiekt złożony
Program koncertu inaugurującego sezon artystyczny 1967-68 Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zielonej Górze, w repertuarze m.in "Wejście gwardii" z oratorium "Quo vadis?" Feliksa Nowowiejskiego 08.09.1967
Obiekt złożony
Program oratorium "Quo vadis?" op. 30. Feliksa Nowowiejskiego wystawionego z okazji 20. rocznicy śmierci kompozytora i obchodów roku sienkiewiczowskiego w Teatrze Wielkim im. St. Moniuszki 19.02.1966–21.02.1966
Obiekt złożony
Program oratorium "Quo vadis?" op. 30. Feliksa Nowowiejskiego wystawionego z okazji 50. rocznicy śmierci kompozytora i 100 rocznicy wydania "Quo vadis?" Henryka Sienkiewicza przez Teatr Narodowy w Warszawie 15.09.1996
Obiekt złożony
Program uroczystego koncertu z okazji roku jubileuszowego Politechniki Gdańskiej 1904-1994, w repertuarze oratorium "Quo vadis?" op. 30. Feliksa Nowowiejskiego 17.12.1994
Koperta z kondolencjami przesłanymi żonie Feliksa Nowowiejskiego po śmierci kompozytora, podpisana Bemowa z córką i zięciem z Piątkowa 21.01.1946
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez K. Łozińską z Grzybowa koło Kołobrzego po śmierci kompozytora
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez K. Łozińską z Grzybowa koło Kołobrzego po śmierci kompozytora
Kondolencje przesłane żonie Feliksa Nowowiejskiego przez K. Łozińską z Grzybowa koło Kołobrzego po śmierci kompozytora