Dzielnica Cesarska i okolice | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza

zamknij wstęp
do kolekcji
Dzielnica Cesarska i okolice | 1900–1989 | Kolekcja pocztówek Romana Trojanowicza
Liczba obiektów:
129
Właściciel:

Dzielnica Cesarska, zwana też Forum Cesarskim lub Dzielnicą Zamkową, imponująca, reprezentacyjna część pruskiego Poznania, powstała w latach 1904-10. Jej budowa była związane z propagowaną w tym czasie przez władze niemieckie „polityką podniesienia” poziomu cywilizacyjnego wschodnich kresów Rzeszy, w tym Prowincji Poznańskiej z jej stolicą. W 1902 roku cesarz Wilhelm II podjął decyzję o odstąpieniu od koncepcji Poznania jako miasta twierdzy i przebudowie miasta w duchu rezydencjonalnym. W 1903 roku architekt Joseph Stübben przedstawił plan budowy nowej dzielnicy w rejonie rozebranej Bramy Berlińskiej (znajdowała się na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Święty Marcin i Kościuszki), który zrealizowano w latach 1904-10. Forum Cesarskie od początku budziło zachwyt. W istocie, rozmach prac mógł robić wrażenie – w krótkim czasie na stosunkowo małej przestrzeni powstały tak ważne budynki, jak: Teatr Miejski (dzisiaj Teatr Wielki), budynek Komisji Kolonizacyjnej (obecnie Collegium Maius), Akademia Królewska (dzisiaj Collegium Minus), Ziemstwo Kredytowe (Filharmonia Poznańska), Dyrekcja Poczty, Dom Ewangelicki (dzisiaj Akademia Muzyczna) czy wreszcie neoromański Zamek Cesarski. Wśród Polaków dzielnica budziła mieszane uczucia. Z jednej strony podnosiła Poznań do rangi miasta zachodnioeuropejskiego, z drugiej zaś symbolizowała pruską potęgę na wchodzie Europy i taki charakter nadała miastu. Znienawidzonym symbolem tej dominacji stał się pomnika „żelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka, który stanął okazałym placu miedzy Akademią Królewska a Zamkiem (dzisiaj pl. Mickiewicza). Kiedy w 1919 roku poznaniacy zrzucili niemiecki jarzmo, niemal natychmiast zrzucili znienawidzonego kanclerza z cokołu, zastępując go dekadę później słynnym Pomnikiem Wdzięczności.
Kolejny zbiór wyjątkowych pocztówek Romana Trojanowicza pokazuje Dzielnicę Cesarską od momentu jej powstania i przemiany jej przestrzeni do początku lat 80. XX wieku. Dominują w nim widokówki z lat 1903-45, kiedy to mimo burzliwych dziejów dzielnica była jedną z najchętniej przedstawianych na poznańskich kartach pocztowych. Kolekcję uzupełniają pocztówki z najbliższych okolic Forum Cesarskiego – obecnego pl. Cyryla Ratajskiego oraz dzisiejszych ulic Gwarnej i Mielżyńskiego. Ta kolekcja to świetna lekcja historii zapisana na pozornie błahym, ale bardzo interesującym materiale, jakim z pewnością są pocztówki.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 129 wyników
Wyświetlam 129 wyników
Informacje / metadane