Domek budniczy nr 16–17 na Starym Rynku, powojenna odbudowa | Dokumentacja Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Domki budnicze. Powojenna odbudowa | Dokumentacja WUiA UMP
Domek budniczy nr 16–17 na Starym Rynku, powojenna odbudowa | Dokumentacja Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
Liczba obiektów:
59

Właścicielem domku budniczego nr 16-17 na Starym Rynku był już przed wojną Antoni Maciejewski. W czasie wojny konstrukcja budynku została naruszona z powodu uszkodzeń sąsiednich kamieniczek. Antoni Maciejewski przeprowadził niezbędny remont budynku, ale urzędnicy odpowiedzialni za powojenna odbudowę Starego Rynku uznali remont za niewystarczający i wykazywali w bogatej korespondencji, że kamienica i tak grozi zawalaniem. Właściciel do śmierci walczył z urzędniczą machiną, ostatecznie i tak został wywłaszczony, a domek wraz z sąsiadującymi kamieniczkami przeznaczono do zastępczej rozbiórki i odbudowy przez Towarzystwo Burs Szkolnych. Po dwóch latach wdowa po Antonim wystąpiła o odszkodowanie za odebraną własność, ale w dokumentacji nieruchomości ostatnim dokumentem jest pismo, w którym brak ustosunkowania się prośby wdowy, a jedynie szeroko zarysowana potrzeba odbudowy Starego Rynku w historycznych formach architektonicznych. Ponad dziesięcioletnia walka właścicieli kamieniczki z licznymi urzędami wskazuje jednoznacznie na niesprawiedliwy i niegodziwy sposób traktowania dawnych właścicieli nieruchomości z powołaniem się na wyższe dobro odbudowującego się kraju.

Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 59 wyników
Wyświetlam 59 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Domki budnicze. Powojenna odbudowa | Dokumentacja WUiA UMP
Informacje / metadane