Domek budniczy nr 15 na Starym Rynku, powojenna odbudowa | Dokumentacja Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Domki budnicze. Powojenna odbudowa | Dokumentacja WUiA UMP
Domek budniczy nr 15 na Starym Rynku, powojenna odbudowa | Dokumentacja Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP
Liczba obiektów:
44

Historia odbudowy domku budniczego nr 15 na Starym Rynku jest doskonałym przykładem złożoności powojennych losów mieszkańców Polski. Z zachowanej dokumentacji wynika, że przed 1939 rokiem właścicielami kamieniczki była rodzina Wronkerów, której losy rozmyły się w wojennej zawierusze. Według jednej z relacji Wronkerowie byli Żydami i zginęli w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych. Mimo to aż do 1950 roku władze Poznania poszukiwały spadkobierców właścicieli domu, publikując m.in. ogłoszenia na łamach „Głosu Wielkopolskiego”. Nie odnalazł się nikt z Wronkerów, majątek znacjonalizowano, a odbudowę kamieniczki zlecono Towarzystwu Burs i Stypendiów RP, które miało przekształcić domki budnicze na bursę dla młodzieży szkół artystycznych. Tego planu nie zrealizowano, a prawo do zastępczej odbudowy kamieniczki przekazano Poznańskiemu Biuru Dozoru Technicznego.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 44 wyniki
Wyświetlam 44 wyniki
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Domki budnicze. Powojenna odbudowa | Dokumentacja WUiA UMP
Informacje / metadane