Bazar | Monografia Adama M. Skałkowskiego | ze zb. Piotra Wilandta

zamknij wstęp
do kolekcji
Bazar | Monografia Adama M. Skałkowskiego | ze zb. Piotra Wilandta
Liczba obiektów:
231
Właściciel:
Lokalizacja:

Dzisiaj Bazar w świadomości młodych poznaniaków funkcjonuje jako budynek, starsi pamiętają wysokiej klasy hotel. Dawniej był przede wszystkim instytucją – symbolem pracy organicznej Wielkopolan i ich niezłomnej postawy w walce o zachowanie polskości w czasach zaborów.
W 1838 roku z inicjatywy dra Karola Marcinkowskiego powołano spółkę akcyjną Bazar Poznański. Spółka wybudowała okazały gmach przy ul. Nowej (dzisiaj Paderewskiego), który miał łączyć funkcje handlowe, hotelarskie, ale także społeczne i kulturalne. Był miejscem spotkań przedstawicieli wielkopolskiego ziemiaństwa i kupców, siedzibą wielu polskich stowarzyszeń i redakcji polskojęzycznych czasopism. To tutaj utworzono Towarzystwo Naukowej Pomocy mające na celu udzielanie pomocy finansowej zdolnej i ubogiej młodzieży polskiej, tu obradował Komitet Narodowy w czasie Wiosny Ludów i stąd wyszedł impuls do zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
W czasie walk o Poznań w 1945 roku budynek został zniszczony. Po wojnie odbudowano go w bardzo skromnej formie, a skrzydło od strony Al. Marcinkowskiego obniżono o jedno piętro. W okresie PRL do 1987 roku działał w nim orbisowski hotel. Przez wiele kolejnych lat budynek stał pusty, od kilkunastu lat trwa jego generalny remont prowadzony przez spadkobierców pierwszych udziałowców spółki.
CYRYL publikuje wydaną w 1938 roku monografię autorstwa wybitnego historyka prof. Adama M. Skałkowskiego prezentującą stuletnią historię Bazaru. Ten egzemplarz z dedykacją Zarządu Bazaru Poznańskiego otrzymała Zuzanna Galazińska, pracownica Bazaru. Książka szczegółowo opisuje dzieje Bazaru od początku jego funkcjonowania aż do ostatniego roku przed wybuchem II wojny światowej i przedstawia sylwetki osób związanych z jego działalnością, kładąc szczególny nacisk na postać Karola Marcinkowskiego.

Magdalena Grzelak-Grosz

Sortuj:
Wyświetlam 231 wyników
Wyświetlam 231 wyników
Informacje / metadane