Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wyświetlam 1-400 z 938 wyników - strona 1 2 3
Obiekt złożony
Artykuł „O postembrionalnym rozwoju mięśni poprzecznie prążkowanych. Doniesienie tymczasowe.", dotyczący wstępnych wyników badań prowadzonych przez dra Tadeusza Kurkiewicza w ramach przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej 1920–1929
Pismo dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP prof. Zygmunta Lisowskiego do Kwestury Uniwersyteckiej z informacją o zapisaniu Jerzego Tadeusza Kurkiewicza, syna prof. T. Kurkiewicza, na pierwszy rok studium prawniczego 11.08.1932
Odpis pisma prodziekana Wydziału Lekarskiego UP do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z informacją o zgodzie Rady Wydziału na przyjęcie przez prof. T. Kurkiewicza funkcji Komisarza Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu
Obiekt złożony
Tablice z życiorysem prof. Tadeusza Kurkiewicza zaprezentowane na wystawie czasowej w Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 11.05.2015–30.11.2015