Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Wyników  67,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Projekty wnętrz Pałacu Kultury | Roman Machowiak | 1967–1972 | CK Zamek

Poznański architekt wnętrz Roman Machowiak (1927–2016) na przełomie lat 60. i 70. XX wieku stworzył dla zamku (ówczesnego Pałacu Kultury) serię rysunków projektowych i inwentaryzacyjnych. Zostały wykreślone ręcznie przy użyciu rapidografu, pisaka z cienką igiełką na końcu napełnionego tuszem i kreślącego, w zależności od rodzaju, linie różnej grubości. Projekty Machowiaka są ciekawą próbą przełamania konwencji narodowo-socjalistycznej i dopasowania stylistyki modernistycznej do zastanej architektury zamku przebudowanego w czasie II wojny światowej na rezydencję Hitlera.

Rysunki można podzielić na kilka grup. Pierwszą stanowi, jak informują metryki plansz, Projekt wnętrza przy Sali Kominkowej. Ten opis budzi jednak wątpliwości. Pomieszczenie w kształcie przedstawianym przez Machowiaka istnieje w zamku, ale znajduje się piętro niżej, w pobliżu Sieni Przejazdowej. Rysunki mogą więc być błędnie opisane przez projektanta lub rzeczywiście dotyczyły niezrealizowanego pomieszczenia przy Sali Kominkowej. Druga grupa to projekty i rysunki inwentaryzacyjne Gabinetu Metodycznego Pałacu Kultury, czyli zespołu pomieszczeń na drugim piętrze zamku w pobliżu Sali Audiowizualnej (także zaprojektowanej przez Machowiaka) służących pracowniom działającym w instytucji. Są to rysunki portalu prowadzącego z obecnego Holu Kasetonowego do Sali Audiowizualnej, inwentaryzacja pomieszczeń w jej sąsiedztwie oraz projekty mebli do pracowni. Do trzeciej grupy rysunków zaliczamy zestaw projektów zachowanej balustrady klatki schodowej prowadzącej z obecnego Holu Kasetonowego na drugim piętrze zamku na piętro trzecie, a ostatnim zbiorem są rysunki inwentaryzacyjne istniejących wnętrz i detali architektonicznych w zachodnim skrzydle zamku. Wszystkie pokazane w tej ostatniej grupie elementy to wyposażenie z czasów nazistowskiej przebudowy gmachu.

Cyryl publikuje rysunki i projekty Machowiaka z ogólnymi metadanymi, po szczegółowe opisy odsyłamy do nowej mediateki CK Zamek https://mediateka.ckzamek.pl/object/projekty-romana-machowiaka/

Maciej Szymaniak

Detale portalu przy Sa...

1971

Detale portalu przy Sa...

1971

Drzwi do Gabinetu Meto...

1972

Wyników  67,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...