Typ obiektu:  odznaczenie
Data obiektu:  18.12.1968