Typ obiektu:  odznaczenie
Data obiektu:  24.12.1959