Opis:  na schemacie zaznaczono przystanki początkowe, końcowe oraz przesiadkowe
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1940-1944
Miejsce:  Poznań
Nazwa zespołu (kolekcji):  Plany Poznania | 1870–1944 | PTPN