Liczba obiektów w kolekcji: 8
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Mieczysław Dzięcioł urodził się 17 sierpnia 1899 roku w Łomnicy koło Nowego Tomyśla. Jego rodzicami byli Bartłomiej i Waleria z domu Zok. W chwili wybuchu powstania zgłosił się do Straży Ludowej w rodzinnej Łomnicy. Walczył o jej oswobodzenie. Pełnił również służbę wartowniczą przy urzędach i ważniejszych obiektach. Służył w Kompani Średzkiej, która brała udział w walkach pod Zbąszyniem. W lutym 1919 roku uczestniczył w ciężkich walkach o Nową Wieś Zbąską. W ich wyniku na miejscowym cmentarzu pochowano 58 poległych powstańców. Od lutego 1919 roku służył w Wojsku Wielkopolskim w 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich, przemianowanym po połączeniu z Wojskiem Polskim na 56. Pułk Piechoty. Służył w 9. kompanii 2. batalionu 56. Pułku Piechoty z 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 5 listopada 1921 roku starszy szeregowy Mieczysław Dzięcioł otrzymał Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich. W Wojsku Polskim służył do 1928 roku. 17 grudnia 1958 roku został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł prawdopodobnie w 1983 roku.