Nazwa zespołu (kolekcji): Varia | wielu właścicieli
Liczba obiektów w kolekcji: 87
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Wielu włacicieli

W kolekcji znajdują się obiekty zgromadzone w czasie akcji: powstanie, które nie są bezpośrednio związane z konkretnymi powstańcami, a nawet z samym powstaniem wielkopolski, a np. z pamięcią o nim. Materiały należą do rodzin powstańców, ale także do kolekcjonerów powstańczych pamiątek, pasjonatów historii, którzy w bardziej lub mniej profesjonalny sposób gromadzą rzeczy związane z tym ważnym wydarzeniem. W kolekcji znalazły się fotografie, orły wielkopolskie; odznaki i przedmioty będące świadectwem powstańczych dni, a także cenne materiały dokumentujące pamięć o powstaniu.