Liczba obiektów w kolekcji: 219

Księga notatnik kierownika sceny to jeden z najstarszych dokumentów przechowywanych w archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu, prezentuje bowiem pierwszy okres jego funkcjonowania od uruchomienia w 1910 roku aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. W notatniku znajdują się dziesiątki rysunków scenograficznych z elementami dekoracji i ich rozmieszczeniem do spektakli wystawianych na scenie pruskiego Stadttheater Posen, czyli Teatru Miejskiego w Poznaniu, z desek którego, jak butnie zapowiadał zaborca w czasie uroczystości jego otwarcia, już nigdy nie miało paść polskie słowo. Życie szybko zweryfikowało ten fakt, bo już dziewięć lat później podobny notatnik prowadził polski kierownik sceny, po polsku i do polskich spektakli operowych. W Cyrylu prezentujemy oba notatniki (księga polska znajduje się w innym katalogu archiwaliów operowych). Dzięki temu można porównać repertuar wystawiany na scenie pruskiej i polskiej w tym samym budynku i na tych samych deskach.

 

Magdalena Grzelak-Grosz

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie