Wacława Małecka

Wyświetlam 1-253 z 253 wyników - strona 1
Jan Hojan w mundurze niemieckim (pierwszy z lewej) z siostrą Marią i bratem Szczepanem (błędne imię w opisie zdjęcia na odwrociu) w Ogrodzie Botanicznym na Łazarzu (obecnie park Wilsona) 1916
Jan Hojan (pierwszy z prawej) przy stanowisku służącym do unieruchomienia koni w czasie ich podkuwania w koszarach 7. Pułku Artylerii Ciężkiej na Sołaczu, Jan Hojan kierował oddziałem odpowiedzialnym za utrzymanie koni w koszarach pułku 1924
Jan Hojan, na odwrociu fotografii wyciętej w kształt podkowy słabo widoczny napis, w środku prawdopodobnie rok 1916
Jan Hojan, na odwrociu fotografii wyciętej w kształt podkowy słabo widoczny napis, w środku prawdopodobnie rok 1916
Pacjenci i personel szpitala wojskowego w Ostrowie Wielkopolskim, Jan Hojan (siedzi pierwszy z lewej) był pacjentem szpitala raniony w czasie jednej z potyczek 17.07.1919
Odwrocie fotografii przedstawiającej pacjentów i personel szpitala wojskowego w Ostrowie Wielkopolskim, Jan Hojan (siedzi pierwszy z lewej) był pacjentem szpitala raniony w czasie jednej z potyczek 17.07.1919
7. Pułk Artylerii Ciężkiej Wojska Polskiego stacjonujący w koszarach na Sołaczu, Jan Hojan siedzi w drugim rzędzie pierwszy z prawej 05.09.1926
Jan Hojan, na piersiach dwa odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 i Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, po 1928 roku
Żołnierze w mundurach niemieckich, Jan Hojan oznaczony krzyżykiem i literą H. oraz jego kolega, również oznaczony krzyżykiem, Franciszek Ciesielski 1916
Odwrocie pocztówki przedstawiającej żołnierzy w mundurach niemieckich, Jan Hojan oznaczony krzyżykiem i literą H. oraz jego kolega, również oznaczony krzyżykiem, Franciszek Ciesielski 1916
Podkuwacze 7. Pułku Artylerii Ciężkiej stacjonującego w koszarach na Sołaczu, Jan Hojan stoi pierwszy z prawej, w środku tablica z wzorami używanych podków końskich 03.1927
Jan Hojan (z prawej) z bratem Szczepanem na Al. Marcinkowskiego w Poznaniu, w glębi Muzeum Wielkopolskie (obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu), okres międzywojenny
Jan Hojan jako pracownik Poznańskiej Rzeźni Miejskiej, na szyi Jan Hojan ma parciany krawat wykonany włąsnoręcznie z worka 14.01.1958
Odwrocie fotografii przedstawiającej Jana Hojana jako pracownika Poznańskiej Rzeźni Miejskiej, na szyi Jan Hojan ma parciany krawat wykonany własnoręcznie z worka 14.01.1958
Jan Hojan wśród pracowników Poznańskiej Rzeźni Miejskiej, Jan Hojan w trzecim rzędzie pierwszy z lewej
Jan Hojan wśród pracowników Poznańskiej Rzeźni Miejskiej, Jan Hojan w trzecim rzędzie pierwszy z lewej
Jan Hojan (stoi pierwszy z prawej) z matką Marianną z domu Drobnik i rodzeństwem, Jan i jego brat (z lewej) w mundurach z okresu powstania wielkopolskiego, na piersiach oznaki prawdopodobnie jakiejś szkoły 15.01.1919
Dyplom oznaki pułkowej 55. Poznańskiego Pułku Piechoty (dawniej 1. Pułk Strzelców Wielkopolskich) przyznany Janowi Hojanowi 19 stycznia 1936 roku 19.01.1936
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich przyznanej plutonowemu Janowi Hojanowi, żołnierzowi 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 55. Poznański Pułk Piechoty) 11 października 1921 roku 11.10.1921
Pracownicy rzeźni miejskiej na Garbarach, w trzecim rzędzie pierwszy z lewej Jan Hojan, koniec lat 50. XX wieku
Świadectwo Alfreda Wawrzyniaka ukończenia szkolenia z zakresu ratownictwa sanitarnego obrony przeciwlotniczo-gazowej dla drogistów 23.02.1936
Grupa poznańskich drogistów w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, Alfred Wawrzyniak siedzi trzeci z prawej
Odwołanie Alfreda Wawrzyniaka od decyzji w sprawie wyceny wyposażenia po przejęciu drogerii Helios przez Miejski Handel Detaliczny 18.10.1950
Drogeria pod Kotwicą Kazimierza Specyała przy pl. Świętokrzyskim 4 (dzisiaj pl. Wiosny Ludów), w której Alfred Wawrzyniak odbywał praktyki zawodowe w latach 1933-36
Prośba do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa handlowego branży drogeryjnej 1947
Potwierdzenie odbioru dokumentacji złożonej przez Alfreda Wawrzyniaka w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie drogerii Helios przy ul. Paderewskiego 08.11.1947
Wykaz trucizn dostępnych w drogerii Helios Alfreda Wawrzyniaka dołączony do zezwolenia na ich sprzedaż detaliczną 10.01.1948
Wykaz trucizn dostępnych w drogerii Helios Alfreda Wawrzyniaka dołączony do zezwolenia na ich sprzedaż detaliczną 10.01.1948
Rachunek za wyposażenie drogerii Helios wystawiony przez Alfreda Wawrzyniaka po przejęciu drogerii przez Miejski Handel Detaliczny 06.10.1950
Pracownicy Oddziału Fabryki Kosmetyków Lechia przy ul. Głogowskiej, Alfred Wawrzyniak siedzi pierwszy z prawej, przełom lat 50. i 60. XX wieku (?)
Odznaka pamiątkowa Alfreda Wawrzyniaka „Zasłużonemu pracownikowi Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia”, po 1970 roku
Spotkanie drogistów w resursie kupieckiej przy ul. Zwierzynieckiej, prawdopodobnie lata międzywojenne
Informacja o przeniesieniu Alfreda Wawrzyniaka na stanowisko kierownika produkcji w Fabryce Stempniewicz (Fabryka Kosmetyków Lechia) 30.09.1952
Obiekt złożony
Dyplom przyznany Alfredowi Wawrzyniakowi z okazji 35-lecia pracy w Fabryce Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu 15.07.1980
Pismo informujące o przejściu Alfreda Wawrzyniaka, kierownika Wydziału Wód i Perfum, na emeryturę z dniem 31 grudnia 1981 roku 24.09.1981
Obiekt złożony
Protokół przekazania obowiązków kierownika Wydziału Wód i Perfum Andrzejowi Przybylskiemu przez Alfreda Wawrzyniaka 25.11.1981
Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania obowiązków kierownika Wydziału Wód i Perfum Andrzejowi Przybylskiemu przez Alfreda Wawrzyniaka 25.11.1981
Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z zagadnień przeciwpożarowych przez Alfreda Wawrzyniaka, zastępcę kierownika Wydziału III Fabryki Mydła i Kosmetyków Lechia 24.08.1969
Świadectwo potwierdzające ukończenie kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym przez Alfreda Wawrzyniaka 24.03.1961
Potwierdzenie przyjęcia do realizacji projektu racjonalizatorskiego Alfreda Wawrzyniaka i Franciszka Maćkowiaka 13.11.1968
Potwierdzenie przyjęcia do realizacji projektu racjonalizatorskiego Alfreda Wawrzyniaka i Franciszka Maćkowiaka 09.12.1968
Zawiadomienie o przyjęciu do realizacji projektu racjonalizatorskiego (zbiornik do produkcji płynu do twarzy z pyłków kwiatowych) Leona Fabisia i Alfreda Wawrzyniaka 05.05.1969
Zaświadczenie potwierdzające weryfikację pracownika Alfreda Wawrzyniaka na stanowisko starszego mistrza produkcji (kierownika zmiany) w Fabryce Kosmetyków Lechia 22.10.1959
Zaświadczenie potwierdzające weryfikację pracownika Alfreda Wawrzyniaka na stanowisko zastępcy kierownika wydziału w Fabryce Kosmetyków Pollena-Lechia 14.10.1971
Świadectwo racjonalizatorskie Leona Fabisia i Alfreda Wawrzyniaka na wykonanie elektrycznego podgrzewacza wody w wirówce do produkcji płynu z pyłków kwiatowych 05.05.1969
Świadectwo racjonalizatorskie Alfreda Wawrzyniaka i Franciszka Maćkowiaka na wykonanie prasy do wyciskania płyt filtracyjnych, azbestowych 15.12.1969
Świadectwo racjonalizatorskie Alfreda Wawrzyniaka, Aleksandra Chmielewskiego i Kazimierza Bogusławskiego na usprawnienie i poprawę wydajności pracy w magazynie wyrobów gotowych Wydziału III w Fabryce Kosmetyków Pollena-Lechia 02.05.1979
Świadectwo racjonalizatorskie Alfreda Wawrzyniaka i Leona Fabisia na wykonanie nowego systemu filtracji „Non-Odoro” 26.04.1969
Pismo informujące o przydzieleniu Alfredowi Wawrzyniakowi obowiązków kierownika Wydziału Wód i Perfum w Fabryce Kosmetyków Pollena-Lechia 02.02.1981
Powołanie Alfreda Wawrzyniaka na stanowisko kierownika Wydziału Wód i Perfum w Fabryce Kosmetyków Pollena-Lechia 31.08.1977
Powołanie Alfreda Wawrzyniaka jako przedstawiciela dyrekcji Fabryki Kosmetyków Lechia na członka Zakładowej Komisji Rozjemczej 09.01.1965
Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie Alfreda Wawrzyniaka na stanowisku kierownika produkcji w Fabryce Kosmetyków Lechia 15.09.1962
Powołanie Alfreda Wawrzyniaka na stanowisko kierownika zmiany w związku z połączeniem Fabryki Kosmetyków Lechia z Poznańskimi Zakładami Przemysłu Tłuszczowego 09.08.1965
Obiekt złożony
Odwołanie Alfreda Wawrzyniaka w sprawie uznania za wynalazek projektu nowego urządzenia do przetaczania spirytusu w Fabryce Kosmetyków Pollena-Lechia 27.02.1975
Zawiadomienie o przyjęciu do realizacji projektu racjonalizatorskiego Alfreda Wawrzyniaka i Leona Fabisia związanego z filtracją w Fabryce Mydła i Kosmetyków Lechia 25.04.1969
Obiekt złożony
Zawiadomienie o przyjęciu do realizacji projektu racjonalizatorskiego Alfreda Wawrzyniaka i Franciszka Maćkowiaka związanego z odzyskiwaniem płynu z płyt filtracyjnych, azbestowych w Fabryce Mydła i Kosmetyków Lechia 15.11.1968
Zawiadomienie o przyjęciu do realizacji projektu racjonalizatorskiego Alfreda Wawrzyniaka i Franciszka Maćkowiaka związanego z wyeliminowaniem zanieczyszczeń mechanicznych w procesie filtracji w Fabryce Mydła i Kosmetyków Lechia 14.11.1968
Obiekt złożony
Umowa o pracę Alfreda Wawrzyniaka zatrudnionego w Zakładzie Produktów Aromatycznych „Inter-Fragrances” na stanowisku technologa ds. produkcji płynów spirytusowych 01.04.1982
Obiekt złożony
Legitymacja złotej odznaki honorowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłów: Chemicznego, Papierniczego, Szklarskiego i Ceramicznego przyznanej Alfredowi Wawrzyniakowi 15.05.1981
Legitymacja złotej odznaki honorowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłów: Chemicznego, Papierniczego, Szklarskiego i Ceramicznego przyznanej Alfredowi Wawrzyniakowi 15.05.1981
Opinia wystawiona Alfredowi Wawrzyniakowi przez pracodawcę Kazimierza Specyała, właściciela Drogerii pod Kotwicą 30.09.1936
Alfred Wawrzyniak (pierwszy z lewej) w czasie kopania rowów przeciwczołgowych w okolicach Włocławka
Alfred Wawrzyniak, dyplomowany drogista, z godłem kupieckim, znakiem Wielkopolskiego Związku Towarzystw Kupieckich, w klapie marynarki 1936
Stoisko firmy Rexall w pawilonie USA na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich, na którym jako tłumacz pracował Alfred Wawrzyniak 07.06.1959–21.06.1959
Pokaz działania przenośnego rentgenowskiego aparatu przemysłowego w pawilonie USA na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1959–21.06.1959
Maszyna do paczkowania towarów firmy Hayssen Manufacturing CO w pawilonie USA na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1959–21.06.1959
Prezentacja urządzeń do prasowania koszul na stoisku wystawowym w pawilonie USA na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1959–21.06.1959
Stoisko firmy Vaughan's z nasionami i artykułami ogrodniczymi w pawilonie USA na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1959–21.06.1959
Towarzyski turniej kręglarski na torze amerykańskiej firmy Brunswick Bowling and Billards Corporation na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich, Alfred Wawrzyniak drugi od lewej 09.06.1963–23.06.1963
Wystawcy z USA oraz zespół obsługi stoisk w pawilonie amerykańskim na XXXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich, Alfred Wawrzyniak stoi pierwszy z prawej w białej marynarce 07.06.1964–21.06.1964
Wystawcy z USA oraz zespół obsługi stoisk w pawilonie amerykańskim na XXXI Międzynarodowych Targach Poznańskich, Alfred Wawrzyniak stoi czwarty z lewej 10.06.1962–24.06.1962
Wystawcy z USA oraz zespół obsługi stoisk w pawilonie amerykańskim na XXIX Międzynarodowych Targach Poznańskich, pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie siedzi John Bowles, amerykański drogista, w ostatnim rzędzie czwarty z lewej Alfred Wawrzyniak 12.06.1960–26.06.1960
Zespół obsługi stoisk w pawilonie amerykańskim na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich, Alfred Wawrzyniak stoi w ostatnim rzędzie czwarty z lewej 09.06.1963–23.06.1963
Wystawcy z USA oraz zespół obsługi stoisk w pawilonie amerykańskim na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich, w ostatnim rzędzie pierwszy z lewej Alfred Wawrzyniak 07.06.1959–21.06.1959
Pismo informujące o zatrudnieniu Alfreda Wawrzyniaka jako tłumacza delegacji amerykańskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich 01.06.1964
Alfred Wawrzyniak (pierwszy z prawej), tłumacz delegacji amerykańskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1964–21.06.1964
Wyróżnienie i podziękowania za współpracę dla Alfreda Wawrzyniaka, tłumacza delegacji amerykańskiej w czasie XXXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 1964
Przypinka w kształcie moździerza (symbol drogistów) podarowana Alfredowi Wawrzyniakowi przez firmę Rexall jako honorowe wyróżnienie za pracę na stoisku amerykańskiej firmy w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich 07.06.1959–21.06.1959
Alfred Wawrzyniak (z lewej), tłumacz wystawców amerykańskich na XXXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1964–21.06.1964
Alfred Wawrzyniak (z lewej), tłumacz wystawców amerykańskich na XXXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1964–21.06.1964
Alfred Wawrzyniak, tłumacz wystawców amerykańskich na XXXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1964–21.06.1964
Towarzyskie turniej kręglarski na torze amerykańskiej firmy Brunswick Bowling and Billards Corporation na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich 09.06.1963–23.06.1963
Wystawcy z USA oraz zespół obsługi stoisk w pawilonie amerykańskim na XXXV Międzynarodowych Targach Poznańskich, Alfred Wawrzyniak w drugim rzędzie od góry dziesiąty od prawej 12.06.1966–26.06.1966
Ekspozycja „Przemysł w służbie konsumenta” w pawilonie USA na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich 07.06.1959–21.06.1959
Alfred Wawrzyniak (z lewej) z amerykańskim wystawcą i zespołem obsługi stoiska w pawilonie amerykańskim na XXXI Międzynarodowych Targach Poznańskich 1962–1962
Obserwatorzy zawodów kręglarskich Klubu Sportowego Warta, Alfred Wawrzyniak trzeci od prawej, przełom lat 50. i 60. XX wieku
Spotkanie członków sekcji kręglarskiej Klubu Sportowego Warta, Alfred Wawrzyniak drugi od lewej, przełom lat 50. i 60. XX wieku
Sekcja kręglarska Klubu Sportowego Warta, Alfred Wawrzyniak stoi czwarty od prawej, przełom lat 50. i 60. XX wieku
Obiekt złożony
Legitymacja Alfreda Wawrzyniaka, członka Zrzeszenia Sportowego Stal (od 1956 roku KS Warta Poznań) 02.10.1956

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985

Rozwój fabryki w latach 1925-1985, publikacja wydana z okazji 60-lecia Fabryki Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu

1985
Wyświetlam 1-253 z 253 wyników - strona 1
Informacje / metadane