Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Wyświetlam 1-400 z 851 wyników - strona 1 2 3
Pismo urzędowe w sprawie lustracji terenowej i archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych przez doktora Haupta i konserwatora Thamma w miejscu odnalezienia grobu skrzynkowego w Górczynie, stan. 2/1 (obecnie ul. Górki 5) 08.09.1904
Tłumaczenie pisma urzędowego w sprawie lustracji terenowej i archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych przez dra Haupta i konserwatora Thamma w miejscu odnalezienia grobu skrzynkowego w Górczynie, stan. 2/1 (obecnie ul. Górki 5) 08.09.1904
Pismo urzędowe w sprawie przypadkowego odkrycia licznych fragmentów naczyń w majątku Golęcin, należącym do Królewskiej Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (stan. 5) 19.08.1908
Tłumaczenie pisma urzędowego w sprawie przypadkowego odkrycia licznych fragmentów naczyń w majątku Golęcin, należącym do Królewskiej Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (stan. 5) 19.08.1908
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Plan cmentarzyska w Golęcinie, z zaznaczonymi grobami, wykonany na potrzeby pracy profesora Józefa Kostrzewskiego pt.: „Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego w Gołęcinie w powiecie poznańskim wschodnim” 1926
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 22.09.1908
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 06.05.1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 23.09.1908
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 05.1912–05.1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 1908–1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 10.05.1912
Dokumentacja rysunkowa z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej 05.1912–05.1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 125 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 124 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - grób nr 123 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 122 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 121 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 119 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 118 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - grób nr 117 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 116 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 115 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 114 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 93 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 92 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 55 1908–1912
Karta obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej - obiekt nr 54 1908–1912
Fotografie grobu nr 19 dodane do karty obiektów grobowych z badań wykopaliskowych w Golęcinie przy stanowisku nr 5 z pozostałościami kultury pomorskiej 1908–1912
Wyświetlam 1-400 z 851 wyników - strona 1 2 3
Informacje / metadane