Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Kultura+

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011–2015. Jego podstawowym celem jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. W 2012 roku beneficjentem programu stał się projekt CYRYL Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań, którego efektem jest portal www.cyryl.poznan.pl. Dofinansowanie z programu pozwoliło na utworzenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizację zasobów archiwalnych poznańskich instytucji kultury. W ramach wieloletniego programu rządowego KULTURA+ ustanowiono priorytet Digitalizacja, którego głównym celem jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji i zorganizowanie pracowni digitalizacyjnych, sam proces digitalizacji, zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych. W ramach tego priorytetu działa CYRYL.

 

Program KULTURA +

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania