Rzeźnię miejską na Garbarach otwarto 1 marca 1900 roku, a ostatecznie zlikwidowano w 2015 roku. Przez kilka kolejnych lat zabudowania rzeźni, obok starej gazowni na Grobli największy kompleks poprzemysłowy w Poznaniu, stały puste, incydentalnie jedynie wykorzystywane przez organizatorów giełdy staroci czy wydarzeń kulturalnych.

Wkrótce na terenie dawnej rzeźni powstanie nowy kwartał miasta o funkcjach biurowych, mieszkaniowych i usługowych. szystko to, co dzieje się w wokół dawnej rzeźni, zmobilizowało CYRYLA do działań wokół pamięci, bo pamięć o przeszłości jest jednym z nadrzędnych celów wirtualnego muzeum historii Poznania. W listopadzie 2020 roku ogłosiliśmy akcję zbierania pamiątek po starej rzeźni. To trudny temat – zakład, którego działalność zasadzała się głównie na zabijaniu tysięcy zwierząt, nie jest wdzięcznym miejscem do robienia pamiątkowych fotografii. Ale udało się – trafiły do nas nieliczne, ale cenne materiały z najstarszego okresu funkcjonowania rzeźni i bardzo dużo obiektów nowszych, powojennych i z okresu po wyprowadzeniu się zakładu, które także historię tego miejsca rejestrują. 28 kwietnia 2021 roku na tarasie Arkadii wręczyliśmy nagrody laureatom akcji wyłonionym przez specjalnie powołane jury. Fundatorem nagród był inwestor Starej Rzeźni firma Vastint. Wszystkie pozyskane w ramach akcji pamiątki wzbogaciły zbiory CYRYLA i razem z archiwaliami miejskiego konserwatora zabytków utworzyły kolekcję kilkuset zdjęć i dokumentów, która ocali pamięć o zakładzie, bo znikanie starej rzeźni, jaką znamy, trwa.

Rzeźnia miejska na Garbarach | 1900–2020 | MKZ i zbiory prywatne

 

Wręczenie nagród laureatom akcji: stara rzeźnia na tarasie Arkadii, 28 kwietnia 2021 r.

 

Wręczenie nagród laureatom akcji: stara rzeźnia na tarasie Arkadii, 28 kwietnia 2021 r.

 

Wręczenie nagród laureatom akcji: stara rzeźnia na tarasie Arkadii, 28 kwietnia 2021 r.
Informacje / metadane