Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Projekt koncepcji plastycznej fragmentu Wystawy Produkcji i Postępu Technicznego Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego w Warszawie

Opis:  u dołu pieczątka Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego ze zgodą na realizację projektu; wystawa odbyła się w salach redutowych Teatru Narodowego w Warszawie w dniach 2-17 maja 1959 r., Ryszard Kulm był projektantem architektury wystawy, projektantem plakatu i współautorem grafiki (współudział Ryszarda Skupina i Jerzego Rybarczyka), projekty wykonano w ramach prac w Zespole 22; na otwarcie wystawy zaproszono licznych przedstawicieli prasy, radia i telewizji, Ryszard Kulm jako naczelny projektant otrzymał nagrodę od Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego w postaci magnetycznego aparatu natryskowego (pismo z dnia 18 maja 1959 r.), natomiast Zespół 22 otrzymał dyplom uznania za opracowanie i wykonanie oprawy plastyczno-architektonicznej wystawy
Typ obiektu:  rysunek
Data obiektu:  1959
Miejsce:  Warszawa
Autor/Twórca:  Ryszard Kulm
Właściciel:  Jacek Kulm
Sygnatura:  CYRYL_4_2_1_3_0021

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...