Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 127 obiekty/56 804 skanów
Wyników  281,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Zieleń w Poznaniu | lata 70. XX – koniec XX wieku | Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu UP

Prezentowana kolekcja stanowi ciekawy materiał dokumentujący obraz Poznania z perspektywy zieleni w późnych latach PRL oraz w okresie transformacji ustrojowej. Większość kolorowych slajdów wykonał nieżyjący już prof. Zbigniew Haber, wykładowca i wieloletni kierownik Zakładu Kształtowania i Konserwacji Terenów Zieleni, a później Katedry Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Poznaniu (dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy). Służyły mu jako pomoc naukowa w czasie zajęć ze studentami z zakresu kształtowania zieleni parkowej oraz towarzyszącej budynkom, arteriom komunikacyjnym i małym formom architektonicznym – pomnikom, ogrodzeniom, schodom, a nawet śmietnikom. Na zdjęciach prof. Habera widać centrum Poznania, Ogród Botaniczny, miejskie parki, winogradzkie osiedla, kompleks sportowy Olimpia Poznań, okolice Akademii Rolniczej na Sołaczu, jej zakłady doświadczalne i wiele innych miejsc, które w większym lub mniejszym stopniu wyglądają już dzisiaj zupełnie inaczej. Oglądając slajdy, można odnieść wrażenie, że ówczesna miejska zieleń nie zawsze była spójna z otoczeniem architektonicznym czy kontekstem urbanistycznym i często sprawiała wrażenie przypadkowości. To były czasy topornych, betonowych donic, w których nawet najpiękniejsze kwiaty traciły urok.

 

Magdalena Grzelak-Grosz


Wyników  281,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...