Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 41 036 obiekty/56 605 skanów
Liczba wyników: 36
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Arsenał i jatki rzeźnicze | MKZ

Budowla stojąca kiedyś w miejscu obecnej Galerii Miejskiej Arsenał była prawdopodobnie jednym z najstarszych, obok wagi, obiektów w zabudowie śródrynkowej. Witold Maisel, badacz dziejów Poznania, twierdzi, że pierwotnie znajdowała się tutaj jednoprzestrzenna hala targowa (smatruz) wcześniejsza od sukiennic. Pełniła dwie funkcje: sprzedawano w niej płótno i była magazynem zboża i owoców. Hala stała się arsenałem prawdopodobnie dopiero w czasie wojen w latach 1655-57, kiedy okupujące Poznań wojska szwedzkie lub brandenburskie potrzebowały pomieszczeń do przechowywania broni. Z halą, a potem arsenałem sąsiadowały jatki rzeźnicze, także jedne z najstarszych obiektów w bloku śródrynkowym (wymienia je już w przywileju z 1280 roku Przemysł II). Początkowo były zapewne drewniane, a w 1537 roku pobudowano murowane. Funkcjonowały aż do 1939 roku. W czasie wojny jatki i arsenał uległy zniszczeniu. W gruzach odkryto resztki sklepień dawnego arsenału, ale – jak w przypadku sukiennic – nie zdecydowano się na jego rekonstrukcję. Zastąpiono go modernistycznym pawilonem częściowo posadowionym na starych fundamentach, jedynie w części północnej budynku odtworzono hipotetyczne szczyty historycznej budowli. Po arsenale została nazwa galerii mieszczącej się w pawilonie. Zrezygnowano nawet z pierwotnie planowanej handlowej funkcji obiektu.

 

Danuta Bartkowiak

Wschodnia ściana dawne...

07.1950 – 08.1950

Modernistyczny budynek...

07.1967 – 08.1967

Modernistyczny budynek...

11.10.2012

Modernistyczny budynek...

11.10.2012

Modernistyczny budynek...

11.10.2012

Modernistyczny budynek...

11.10.2012

Liczba wyników: 36
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...