Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już: 46079 obiektów(y)
Wyników  229,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Plany dzielnic Poznania | 1932–1950 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji: 229

Prezentacja kolekcji unikatowych planów Poznania w CYRYLU to wydarzenie w dziejach miasta bez precedensu. Do tej pory nigdy i nigdzie plany Poznania nie były prezentowane w takiej liczbie w jednym miejscu. Zbiór, który na portalu publikowany będzie w kilkunastu odsłonach, jest własnością Archiwum Państwowego w Poznaniu i obejmuje dokumenty kartograficzne z lat 1823–2004. Łącznie w kolekcji archiwalnej znajduje się 230 planów, które gromadzone są w takim kształcie od 1945 roku. Zbiory zgromadzone wcześniej w 85% uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w styczniu i lutym 1945 roku. Po wojnie pracownicy Archiwum próbowali odzyskać ocalałe mapy, szukając ich na terenie całej Wielkopolski. Część odnalezionych planów archiwiści kupowali, część otrzymywali w postaci darów. Stare plany Poznania są przekazywane do Archiwum Państwowego do dzisiaj, a nowe wydawnictwa instytucja kupuje.

Przedstawiamy kolejną część tej kolekcji – plany prezentujące fragmenty dzielnic, które zostały tak opracowane, że – połączone – tworzą wielkoformatowy plan miasta stanowiący część mapy zasadniczej kraju. Mapa zasadnicza stanowi podstawowy materiał kartograficzny, który wykorzystuje się przy zagospodarowaniu przestrzennym, w gospodarce narodowej oraz w katastrze nieruchomości. Jest własnością państwową, a jej prowadzenie i aktualizacje powierzane są starostwom powiatowym. Prezentowane plany Poznania są już obiektami historycznymi i ukazują Poznań przed wielkimi przeobrażeniami, jakie nastąpiły po 1945 roku. Oryginały powstały w latach 30. XX wieku i na ich podstawie w latach 1945-50 zostały sporządzone odrysy (kopie) uzupełnione następnie o zmiany, jakie ówczesne władze wprowadziły lub zamierzały wprowadzić po zakończeniu wojny. Plany, ze względu na swoje przeznaczenie, wykonano z niezwykłą dokładnością – zaznaczono podziały na działki i podano ich właścicieli oraz numery ksiąg wieczystych, w których własność została zarejestrowana, starannie wyrysowano ulice, parki, cmentarze, budowle użyteczności publicznej oraz wiele innych obiektów. Prawie każdy plan zawiera informację, w którym roku powstał, kto go opracował, sprawdził oraz datę uzupełnienia i nazwisko osoby sporządzającej kopię. Na części planów czerwonym kolorem naniesiono zmiany w nazewnictwie ulic. I tak ul. Święty Marcin przemianowano na ul. Armii Czerwonej, a ul. Marszałka Focha (obecnie ul. Głogowska) na ul. Konstantego Rokossowskiego. Zaznaczono projektowane arterie komunikacyjne, a na planie Chwaliszewa naszkicowano nowe koryto Warty. CYRYL zaprasza do wędrówki ulicami wyzwolonego Poznania.

 

Danuta Bartkowiak

Magdalena Grzelak-Grosz

Monika Proniewicz

Plan fragmentu Starołę...

1930-1939

Plan fragmentu Starołę...

1933

Plan fragmentu Żegrza ...

04.04.1933

Plan terenów leżących ...

1933

Plan Szeląga

15.09.1933
Tytuł obiektu:

Plan Szeląga

Data obiektu:

15.09.1933

Autor/Twórca:

Opaska

Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany dzielnic Poznania | 1932–1950 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Właściciel:

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Wyników  229,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2017 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...