Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 39 106 obiekty/53 076 skanów
Wyników  229,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B
0

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Plany dzielnic Poznania | 1932–1950 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji: 229

Prezentacja kolekcji unikatowych planów Poznania w CYRYLU to wydarzenie w dziejach miasta bez precedensu. Do tej pory nigdy i nigdzie plany Poznania nie były prezentowane w takiej liczbie w jednym miejscu. Zbiór, który na portalu publikowany będzie w kilkunastu odsłonach, jest własnością Archiwum Państwowego w Poznaniu i obejmuje dokumenty kartograficzne z lat 1823–2004. Łącznie w kolekcji archiwalnej znajduje się 230 planów, które gromadzone są w takim kształcie od 1945 roku. Zbiory zgromadzone wcześniej w 85% uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w styczniu i lutym 1945 roku. Po wojnie pracownicy Archiwum próbowali odzyskać ocalałe mapy, szukając ich na terenie całej Wielkopolski. Część odnalezionych planów archiwiści kupowali, część otrzymywali w postaci darów. Stare plany Poznania są przekazywane do Archiwum Państwowego do dzisiaj, a nowe wydawnictwa instytucja kupuje.

Przedstawiamy kolejną część tej kolekcji – plany prezentujące fragmenty dzielnic, które zostały tak opracowane, że – połączone – tworzą wielkoformatowy plan miasta stanowiący część mapy zasadniczej kraju. Mapa zasadnicza stanowi podstawowy materiał kartograficzny, który wykorzystuje się przy zagospodarowaniu przestrzennym, w gospodarce narodowej oraz w katastrze nieruchomości. Jest własnością państwową, a jej prowadzenie i aktualizacje powierzane są starostwom powiatowym. Prezentowane plany Poznania są już obiektami historycznymi i ukazują Poznań przed wielkimi przeobrażeniami, jakie nastąpiły po 1945 roku. Oryginały powstały w latach 30. XX wieku i na ich podstawie w latach 1945-50 zostały sporządzone odrysy (kopie) uzupełnione następnie o zmiany, jakie ówczesne władze wprowadziły lub zamierzały wprowadzić po zakończeniu wojny. Plany, ze względu na swoje przeznaczenie, wykonano z niezwykłą dokładnością – zaznaczono podziały na działki i podano ich właścicieli oraz numery ksiąg wieczystych, w których własność została zarejestrowana, starannie wyrysowano ulice, parki, cmentarze, budowle użyteczności publicznej oraz wiele innych obiektów. Prawie każdy plan zawiera informację, w którym roku powstał, kto go opracował, sprawdził oraz datę uzupełnienia i nazwisko osoby sporządzającej kopię. Na części planów czerwonym kolorem naniesiono zmiany w nazewnictwie ulic. I tak ul. Święty Marcin przemianowano na ul. Armii Czerwonej, a ul. Marszałka Focha (obecnie ul. Głogowska) na ul. Konstantego Rokossowskiego. Zaznaczono projektowane arterie komunikacyjne, a na planie Chwaliszewa naszkicowano nowe koryto Warty. CYRYL zaprasza do wędrówki ulicami wyzwolonego Poznania.

 

Danuta Bartkowiak

Magdalena Grzelak-Grosz

Monika Proniewicz

Plan fragmentu Wildy w...

1945
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Starołę...

1930-1939
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Starołę...

1945
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Starołę...

1933
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Żegrza ...

04.04.1933
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Rataj w...

1933
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan Berdychowa i Piot...

1930-1939
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan Berdychowa i Piot...

1945
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan terenów leżących ...

1933
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan Szeląga

15.09.1933
Tytuł obiektu:

Plan Szeląga

Data obiektu:

15.09.1933

Autor/Twórca:

Opaska

Nazwa zespołu (kolekcji):

Plany dzielnic Poznania | 1932–1950 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

Właściciel:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan Szeląga z 1933 r....

1945
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Sołacza

1946
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Plan fragmentu Sołacza...

08.03.1935
Dodaj do koszyka Usuń koszyka

Wyników  229,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...