Typ obiektu:  karta pocztowa
Data obiektu:  06.05.1917