Typ obiektu:  fotografia
Nazwa zespołu (kolekcji):  Sukiennice | MKZ