Typ obiektu:  fotografia
Autor/Twórca:  R.S. Ulatowski
Nazwa zespołu (kolekcji):  Blok śródrynkowy | MKZ