Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1974
Autor/Twórca:  proj. Irena Rosińska
Hasła przedmiotowe:  projekty, dekoracje, reklamy, neony, zakłady, energetyka