Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1968
Autor/Twórca:  W. Basiński
Nazwa zespołu (kolekcji):  Ulica Czartoria | MKZ
Hasła przedmiotowe:  Chwaliszewo, wyspy, dzielnice, ulice, kamienice, domy