Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  21.09.1960
Autor/Twórca:  H. Różanowski