Typ obiektu:  projekt
Data obiektu:  18.07.1960 – 06.02.1961