Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  22.05.1967
Hasła przedmiotowe:  projekty, sklepy, modernizacja, przebudowy, witryny
Sygnatura:  CYRYL_45_2_3_3_0009