Opis:  badania archeologiczne w zniszczonej w czasie II wojny światowej katedrze prowadzono w latach 1946 i 1951-56, ich wynikiem było odkrycie reliktów pierwszych dwóch katedr - przedromańskiej i romańskiej, oraz licznych reliktów późniejszych przebudów świątyni
Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1951
Autor/Twórca:  K. Józefowiczówna
Nazwa zespołu (kolekcji):  Katedra. Wykopaliska | 1946, 1951-56 | MKZ
Opis fizyczny:  9x12 cm, czarno-biała