Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1949
Autor/Twórca:  rys.: R.S. Ulatowski