Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  1970-1979
Autor/Twórca:  Jan Horowski (?)
Właściciel:  Adam Drogomirecki
Sygnatura:  CYRYL_49_1_1_0018