Opis:  skala 1:1000
Typ obiektu:  projekt
Data obiektu:  10.10.1924
Autor/Twórca:  Stefan Cybichowski