Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  19.10.1958
Wydawca:  CBWA; ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał