Opis:  skala 1:1000, w lewym, górnym rogu planu widoczny kościół św. Rocha oraz Zakład Serafitek (obecnie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci CMBB "Serafitki"); wymienieni właściciele działek oraz numery ksiąg wieczystych
Typ obiektu:  plan
Data obiektu:  1946
Miejsce:  Poznań
Sygnatura:  CYRYL_15_0_7_1_0044