Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  17.09.1961
Autor/Twórca:  Janusz Korpal
Nazwa zespołu (kolekcji):  VIII Targi Krajowe Jesień 1961 | MTP