Opis:  pawilon nr 6 znajdował się w miejscu dawnej Hali Papierniczej położonej wzdłuż ul. Roosevelta
Typ obiektu:  negatyw
Data obiektu:  11.06.1961 – 25.06.1961
Autor/Twórca:  Janusz Korpal