Typ obiektu:  zaproszenie
Data obiektu:  19.01.1958
Wydawca:  CBWA, ZPAP
Właściciel:  Galeria Miejska Arsenał