Liczba obiektów w kolekcji: 6
Grupa kolekcji: akcja: powstanie
Właściciel: Osoby prywatne

Jan Sikora urodził się 18 grudnia 1889 roku w miejscowości Pustkowie-Cegły koło Odolanowa. Jego rodzicami byli Marcin i Katarzyna z domu Motyl.

2 sierpnia 1914 roku został powołany do armii niemieckiej, w której odbywał służbę do 11 listopada 1918 roku, kiedy to z frontów I wojny światowej natychmiast wrócił do Wielkopolski i już 20 listopada wstąpił do Straży Ludowej. Następnie walczył prawdopodobnie w 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich, który formalnie został utworzony 6 lutego 1919 roku ze sformowanych batalionów ostrowskiego, ostrzeszowskiego i krotoszyńskiego. Po dowództwem Dybały brał udział w zajęciu koszar i dworca w Ostrowie Wielkopolskim, a na także brał udział w walkach pod Zdunami i Krotoszynem. Dalej niewiele wiadomo o jego dalszych losach. Z informacji zamieszczonej w odpisie poświadczenia służby z Centralnego Archiwum Wojskowego wynika iż od 5 maja 1919 roku wstąpił ochotniczo do obrony kraju. 7 lipca 1920 roku został zwolniony ze służby wojskowej w stopniu starszego szeregowca.

 

(opracowane na podstawie notatki przygotowanej przez portal http://powstancy-wielkopolscy.pl/, dokumentów z archiwum rodziny, informacji o 12. Pułku Strzelców Wielkopolskich w: Józef Englicht, Zarys historji wojennej 70-go pułku piechoty wielkopolskiej, Warszawa)