Nazwa zespołu (kolekcji): Most Chwaliszewski | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 50
Grupa kolekcji: Chwaliszewo | MKZ

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie