Nazwa zespołu (kolekcji): Fort VIa Stockhausen na Golęcinie| MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 15

Fort pośredni zbudowany w latach 1879-82, wśród poznańskich obiektów twierdzy fortowej jedyny o narysie pięciokątnym. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległy koszary fortu. Po wojnie fort rozebrano, a pozostałe części wysadzono. Na powierzchni ocalało jedynie wyjście piechoty z koszar.

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie