Nazwa zespołu (kolekcji): Fort VIII Grolman | MKZ
Liczba obiektów w kolekcji: 17

Fort VIII Grolman przy ul. Rumuńskiej jest najdalej na zachód wysuniętym dziełem zewnętrznego pierścienia twierdzy Poznań. To fort typu II charakteryzujący się brakiem galerii przeciwskarpowych. Jego budowę rozpoczęto w 1876 roku w pobliżu drogi prowadzącej do Buku, ale ostateczny projekt fortu zatwierdzono dopiero w 1878 roku. W kolejnych latach obiekt był wielokrotnie modernizowany. W czasie II wojny światowej znajdował się w nim obóz jeniecki dla żołnierzy francuskich, angielskich i polskich, a później również radzieckich i włoskich. Po wojnie obiekt był wykorzystywany jako magazyn. Zachował się w dość dobrym stanie z elementami oryginalnego wyposażenia. W latach 1968-80 w jego sąsiedztwie zbudowano stadion piłkarski i domy mieszkalne. W czasie robót budowlanych poważnie uszkodzono konstrukcję kanału odwadniającego fort, dlatego jego fosy są zalane wodą. W pobliżu fortu w 1903 roku i w latach 1913-14 powstały cztery schrony piechoty, ich pozostałości dotrwały do obecnych czasów.

Zobacz lokalizację kolekcji na mapie