Liczba obiektów w kolekcji: 31
Właściciel: Anna Wawrzynkiewicz

Informator usługowo-turystyczny woj. poznańskiego został wydany jako dodatek do „Tygodnika Demokratycznego”, ogólnopolskiego tygodnika, który ukazywał się w latach 1953-90 i był oficjalną gazetą Stronnictwa Demokratycznego. Publikował informacje z życia politycznego kraju, zajmował się także zagadnieniami z zakresu polityki zagranicznej, spraw społecznych i kulturalnych. Raz w miesiącu do „Tygodnika Demokratycznego” dodawano informator poświęcony poszczególnym miastom i regionom Polski. W CYRYLU prezentujemy taki właśnie dodatek z sierpnia 1983 roku dotyczący województwa poznańskiego. Znajdziemy w nim informacje dotyczące historii i walorów turystycznych regionu, krótkie opisy miast, miejscowości i wsi letniskowych, a także podstawowe informacje o muzeach i zabytkach województwa. Informator jest ilustrowany fotografiami Poznania i atrakcji turystycznych znajdujących się w okolicach. Warto zobaczyć, jak w latach 80. XX wieku prezentowano Poznań w tego typu wydawnictwach i co ich redaktorom wydawało się w mieście i ówczesnym województwie najciekawsze.

 

Magdalena Grzelak-Grosz