Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

„Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców

„Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców to polska firma działająca od 1919 roku. Początkowo nosiła nazwę „Zgoda” i miała 105 członków. 20 lat później przyjęła obecną nazwę i stała się jedną z najprężniejszych Spółdzielni w kraju. W kolejnych latach nastąpiła modernizacja i specjalizacja placówek. Powstały tzw. gospody otwarte, czyli restauracje i stołówki, prowadzono również handel ze straganów. W 1958 roku zaczęły działać spółdzielcze punkty usługowe. Pierwszym była „Samosia” świadcząca usługi w zakresie porad kosmetycznych i wypożyczania sprzętu gospodarstwa domowego. „Samosia” stała się prekursorem znanych i funkcjonujących przez wiele lat punktów usługowych „Praktyczna Pani”. W 1959 roku powstały pierwsze sklepy samoobsługowe i preselekcyjne. Dynamiczny rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 1960-67. W ramach samodzielnych projektów inwestycyjnych wybudowano wówczas 18 pawilonów handlowych, kolejne cztery powstały przy współudziale spółdzielni mieszkaniowych. Dopiero transformacja ustrojowa na początku lat 90. XX wieku spowodowała zahamowanie rozwoju Spółdzielni. W tym czasie wiele sklepów, kiosków i należących do Spółdzielni zakładów produkcyjnych zostało zlikwidowanych. 

Dzisiaj „Społem” PSS w Poznaniu jest pod względem liczby placówek jedną z większych lokalnych sieci handlowych. Prowadzi działalność w 54 sklepach w Poznaniu i jednym w Swarzędzu. Realizuje również autorski projekt specjalistycznych sklepów z żywnością ekologiczną pod znakiem Eko Społem.

Nadchodzące stulecie działalności stało się pretekstem do otwarcia bogatych archiwów Spółdzielni. Setki zdjęć witryn i wnętrz sklepów i restauracji prowadzonych przez spółdzielców, albumy, okolicznościowe wydawnictwa, dyplomy, nagrody, reklamy i pamiątki zostaną upublicznione, dokumentując bogatą spółdzielczą tradycję.

  

http://www.spolem.poznan.pl/

 

https://www.facebook.com/spolem.poznan

 

         

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania