Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów
Liczba wyników: 1
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Tezy teologiczne do dysputy publicznej u poznańskich reformatów na Śródce z początku XIII wieku (fragmenty)

Opis:  druki znaleziono w 1934 roku w czasie remontu jednej z cel na pierwszym piętrze dawnego klasztoru Reformatów na Śródce, w którym w dwudziestoleciu międzywojennym mieścił się internat Krajowego Zakładu dla Głuchoniemych w Poznaniu
Typ obiektu:  druk
Data obiektu:  1702
Miejsce:  Poznań

Liczba wyników: 1
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu wygodniejszego przeglądania możesz użyć przycisków klawiatury...