Warta | 1955–2005

zamknij wstęp
do kolekcji
Warta | 1955–2005
Liczba obiektów:
75
Właściciel:
Lokalizacja:

Warta w trzech odsłonach trzech fotografów. A właściwie dwóch, bo drugi nie był fotografem, lecz ostatnim poznańskim szyprem. Najstarsze zdjęcia zrobił Roman Stefan Ulatowski. W latach międzywojennych, prawdopodobnie w latach 30. XX wieku, wybrał się na wycieczkę małym, wycieczkowym parowcem Warta. Rejs zaczął się w Nowym Mieście nad Wartą a zakończył w Międzychodzie. Po drodze parostatek mijał Solec, Śrem, Jaszkowo, Rogalin, Puszczykowo, Luboń, Poznań, Biedrusko, Obrzycko, Wronki i Sieraków, a Ulatowski fotografował brzegi rzeki, mijane miasteczka i wsie, a przede wszystkim mosty, niektóre piękne, unikatowe i z długą historią. Z lat 60. XX wieku pochodzą zdjęcia Stefana Orpela, chwaliszewiaka, który całe życie spędził nad lub na wodzie. Przez 30 lat był kapitanem rzecznych holowników, kiedy jeszcze Warta była żeglowna i pływały po niej liczne barki załadowane towarami. W 1964 roku rozpoczęto od dawna planowaną regulację rzeki, czyli likwidację tzw. zakola chwaliszewskiego i poprowadzenie Warty nowym korytem, pogłębionym dawnym korytem ulgi. Prace zakończono na początku lat 70. W ciągu tych kilku lat Stefan Orpel zrobił kilkadziesiąt zdjęć dokumentujących zasypywanie zakola, nad którym się wychował. Obserwował okiem aparatu fotograficznego, jak znika jego dzieciństwo. Pod koniec lat 90. stary szyper zmarł, pozostały zdjęcia, które podarował kiedyś Waldemarowi Karolczakowi przygotowującemu ratuszową wystawę o Warcie, a teraz znalazły się dzięki niemu w CYRYLU. Ostatnia część tek warciańskiej kolekcji to zdjęcia Janusza Korpala. Kilka z nich wykonał w latach 50. i 60. w okolicy mostu Marchlewskiego (dzisiaj Królowej Jadwigi), parę następnych w latach 70., już po zasypaniu zakola chwaliszewskiego, ale jeszcze w czasie trwania prac w nowym korycie rzeki, a pozostałe powstały już w XXI wieku, są kolorowe i pokazują Wartę i Poznań z lotu ptaka. Cały zbiór doskonale dokumentuje, jak zmieniała się rzeka i jej brzegi w Poznaniu oraz w górę i w dół od niego. A przede wszystkim, jaka jest piękna i jakie mamy szczęście, że toczy swe wartkie wody przez nasze miasto.

Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 75 wyników
Warta w Jaszkowie w gminie Brodnica, na drugim brzegu dwór zbudowany w latach 1912-20 według projektu Stanisława Mieczkowskiego 1919–1939
Zasypane koryto Warty od strony ul. Szyperskiej, za mostem Chwaliszewskim widać kościół Wszystkich Świętych (do 1945 r. kościół ewangelicki Świętego Krzyża) i zbiornik gazu na terenie starej gazowni 1964–1966
Zasypane koryto Warty w okolicy mostu Chwaliszewskiego, w głębi widać kościół Wszystkich Świętych (do 1945 r. kościół ewangelicki Świętego Krzyża) i szkielet dawnego zbiornika gazu na terenie starej gazowni 1965–1966
Nowe główne koryto Warty, dawniej kanał ulgi, przed zasypaniem zakola Chwaliszewskiego, w głębi most Bolesława Chrobrego i zabudowania Ostrowa Tumskiego z katedrą, kościołem NMP i Psałterią, dalej elektrownia 1960–1964
Zakole Warty przed Chwaliszewem krótko przed jego zasypaniem, widoczne resztki mostu kolejowego wiodącego do bocznicy na terenie starej gazowni, w głębi zabudowania Chwaliszewa 01.02.1960–01.02.1964
Warta od mostu Marchlewskiego (dzisiaj Królowej Jadwigi) w kierunku południowym przed budową wielkich osiedli mieszkaniowych na Ratajach na prawym brzegu, w głębi widoczny most kolejowy na Starołęce 1955–1965
Nowe koryto Warty z umocnionymi brzegami, w głębi zasypane dawne zakole Chwaliszewskie, po lewej stronie zabudowania starej gazowni, po prawej Chwaliszewo 1968–1970
Zasypane dawne zakole Chwaliszewskie, w głębi widać przedłużenie ul. Mostowej w kierunku Chwaliszewa i pozostałości nieczynnego mostu Chwaliszewskiego, po prawej stronie zabudowania Chwaliszewa 1970–1975
Warta i most Marchlewskiego (dzisiaj Królowej Jadwigi), w głębi budowa gmachu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie
Wyświetlam 75 wyników
Informacje / metadane