Opera poznańska w czasie II wojny światowej | 1941–1944 | Teatr Wielki w Poznaniu

Zwiń wstęp
Opera poznańska w czasie II wojny światowej | 1941–1944 | Teatr Wielki w Poznaniu
Liczba obiektów:
34
Właściciel:
Lokalizacja:

Od pierwszych dni okupacji władze hitlerowskie zgodnie z dyrektywami Adolfa Hitlera starały się nadać miastu niemiecki charakter, począwszy od zmiany nazw ulic, placów aż po przebudowę obiektów użyteczności publicznej. Po dokonanych zmianach wnętrz Teatru Wielkiego 18 marca 1941 r. minister propagandy Rzeszy Joseph Goebbels nadał teatrom w Poznaniu nazwę Reichsgautheater (Teatr Okręgu Rzeszy). W skład tego Okręgu wchodził Teatr Miejski (Teatr Wielki) pod nazwą Grosses Haus oraz Teatr Polski przemianowany na Kleine Haus. W archiwum Teatru Wielkiego zachowały się ciekawe materiały z okresu działalności Reichsgautheater: bilety, fotografie niemieckich artystów, wykazy spektakli premierowych. W kolekcji znalazły się również czasopisma z dwóch sezonów teatralnych 1941/42 i 1942/43 wydawane przez Reichsgautheater, a w nich m.in.: nazwiska dyrektorów, artystów, pracowników technicznych, zdjęcia ze spektakli operowych i teatralnych oraz fotografie zaplecza teatru (pracownie krawieckie, stolarskie itp.), a także liczne zdjęcia innych poznańskich budynków (ratusza, katedry, Biblioteki Raczyńskich). Materiały umieszczone na CYRYLU są zbiorem unikatowym, dotąd nigdzie niepublikowanym.

Sortuj:
Wyświetlam 34 wyniki
Wyświetlam 34 wyniki
Informacje / metadane