Typ obiektu:  fotografia
Data obiektu:  06.05.1954
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  fotografie, dyplomy, życzenia