Typ obiektu:  maszynopis
Data obiektu:  15.09.1951
Miejsce:  Poznań
Hasła przedmiotowe:  rysownicy, przodownicy