Opis:  materiał pozyskany dzięki pomocy Danuty M. Sobczyńskiej
Typ obiektu:  fotografia
Właściciel:  Jarosław Mańkowski